• + Chia sẻ tin tức, kiến thức, suy nghĩ mới, những ý tưởng táo bạo mới mẻ trong chuyên ngành kiến trúc
  • + Cùng bạn đọc suy nghĩ và nâng tầm nhận thức về vai trò và định hướng Kiến Trúc cho Việt Nam
  • + Nơi giao thoa thấu hiểu những cảm hứng sáng tạo thúc đẩy sự phát triển Kiến Trúc Việt Nam
  • + Cũng là một kênh để kết nối với các nhà thiết kế và kết nối với các nhà tuyển dụng thông qua thông tin trên trang
  • + Quảng bá những công trình kiến trúc, xu hướng mới từ những con người mong muốn chia sẻ